Заметки с семинара Хавайо Таката от 29 августа 1975